Usluge

Pružamo usluge iz kompletnog područja dentalne medicine:

 • PREVENTIVA
 • KONZERVATIVA (popravci i lječenje)
 • PROTETIKA – FIKSNA
  • kompozitne nadogradnje zuba
  • inlay
  • krunice i mostovi
  • keramičke ljuskice
 • MOBILNA PROTETIKA
  • totalna proteza
  • parcijalna proteza sa zglobnim vezama
  • proteza sa prečkom na implantatima
  • proteza sa lokatorima na implantatima
 • KIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA
 • ORTODONCIJA
 • PARODONTOLOGIJA